Privātuma Politika

Cienījamais, Klient!

Vēlamies Jūs informēt, ka no 2018. gada 25. maija Latvijā ir piemērota Vispārējā datu aizsardzības regula (General Data Protection Regulation – GDPR).

Pirms pasūtījuma veikšanas uzmanīgi izlasiet Politiku.

Ratinuparadize.lv rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Personas datu apstrādes nolūki

Personas dati ir jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām – klientiem un citiem www.ratinuparadize.lv pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod Ratinuparadize.lv jebkādu informāciju.

Mēs apstrādājam pastāvīgo klientu personas datus:

  • Kad Jūs ievadāt savus personas datus (t.sk. vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, telefona nr., e-pasta adresi) interneta vietnē ratinuparadize.lv, vai Ratiņu Paradīze veikalā klātienē;
  • Kad Jūs izmantojat ratinuparadize.lv mājas lapu no Jūsu lietotāja konta vai sīkdatņu izmantošanas laikā;
  • Veicot pirkumu vai noformējot pasūtījumu Interneta veikalā vai veikalā klātienē, iesniedzot savus personas datus vai, kad tiek saglabāti dati par Klienta interesēm; (atsevišķos gadījumos, Ratiņu Paradīze var palūgt Jūs brīvprātīgi iedot savus personas datus, t.sk. vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, telefona nr.)

Personas datu apstrāde

Ratinuparadize.lv izmanto personas datu apstrādi, lai informētu klientus par jaunumiem, akcijām vai pasākumiem, kas ir saistīti ar veikala darbību. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas paziņojumu saņemšanas, uzrakstot Pārdevējam vēstuli uz e-pasta adresi.

Kā arī, personas dati tiek izmantoti lai nodrošinātu saistību izpildi, proti, pasūtījumu noformēšanu un piegādi.

Piekrītot Privātuma politikai klients piekrīt savu datu automatizētai apstrādei. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, izmantojot interneta veikala mājas lapu, vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi. Tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Personas datu aizsardzība

Ratiņu Paradīze apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. Piekļuve datu apstrādes funkcijām un izmaiņām ir tikai uz to pilnvarotām personām.

Ja Jums ir aizdomas par Jūsu personas datu pretlikumīgu izmantošanu, vai nodošanu trešajām personām, kas nav saistītas ar Interneta veikala tiešo darbību, Ratiņu Paradīze lūdz nekavējoties sazināties ar mums. Tikai tādā gadījumā mēs varam samazināt iespējamo kaitējumu līdz minimumam.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu vai saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Kā arī, Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt no Ratinuparadize.lv piekļuvi saviem personas datiem.

Lai izvairītos no datu un klientu tiesību ļaunprātīgas izmantošanas Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, rakstveida formā klātienē Ratinu Paradīze veikalos, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai elektroniskā pasta veidā, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Ratiņu Paradīze pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Atbilde Klientam tiek sniegta un nosūtīta 30 dienu laikā pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi vai uz e-pasta adresi ierakstītā vēstulē.

Prasība par personas datu apstrādes izbeigšanu tiek uzskatīta par pastāvīgā klienta līguma izbeigšanu.

Drošība

Visi klienta personīgie dati www.ratinuparadize.lv vietnes izmantošanas laikā tiek identificēti, kā konfidenciāla informācija. Šifrēts datu pārraides kanāls ar bankām nodrošina Pircēja personīgo datu un banku rekvizītu drošību. Pārdevējam nav piekļuves pie tiem.

Cart